stavebny dozor

Stavebný dozor

Ing.Dušan Marikovič pôsobí v stavebníctve od roku 1983, ako manažér stavieb od roku 1991 a odbornú spôsobilosť na výkon funkcie stavebný dozor má od roku 1996. Počas svojej viac ako 15 ročnej praxe ako stavebný dozor, zrealizoval alebo oddozoroval viac ako 30 rodinných domov. V súčasnosti sa zameriava na stavby väčšieho rozsahu, konzultačnú a poradenskú činnosť.

Kompletnú ponuku služieb nájdetetu. (PDF súbor, veľkosť 32,8 kB)